Wat doen wij?

Creatieve opvang voor thuiszittende scholieren
De Dorpsacademie vangt thuiszittende scholieren op. Jonge mensen vanaf twaalf die niet of nauwelijks naar school gaan omdat er bijvoorbeeld geen passend onderwijs voor hen is. De problematiek van de kinderen is uiteenlopend van aard, of het nu gaat over autisme, hoogbegaafdheid, pesten, psychische problemen als depressie of een problematische thuissituatie.

De uitkomst is vaak hetzelfde; een kind komt thuis te zitten, raakt nog verder in een isolement en dat trekt vaak een zware wissel op het hele gezin. De Dorpsacademie biedt structuur, leuke creatieve activiteiten en een gezellige omgeving, gericht op herstel en een toekomst. Alles op maat van de scholier en onder leiding van kunstenaars en artiesten met een pedagogische achtergrond.

Nieuwe scholier aanmelden of gewoon eens overleggen? Laat het ons weten via ons contactformulier,